Zijn onderneming Bomen in een bos - Zijn onderneming Banier

Zijn onderneming

Ongeacht of het gaat over zaken of bediening, goederen of diensten... het gaat uiteindelijk allemaal om GOD!

De afzetmarkt is waar geloof en zaken - overtuiging en financiën - een fantastische gelegenheid hebben om samen te komen en op een Bijbelse manier leiderschap, ethiek en samenwerking te bedrijven! De werkplek is de plaats waar wij een groot gedeelte van onze tijd doorbrengen, dus moeten we tijdens onze werkuren opzieners voor GOD zijn! In deze artikelen vind je godvruchtige zakenprincipes die ons allen kunnen helpen om Zijn Licht over de wereldmarkt te laten stralen!


Zijn zakenprincipes
WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenEngels

Copyright © 2002-2021 AllAboutHisBusiness.com, Alle rechten voorbehouden