Zijn onderneming Bomen in een bos - Zijn onderneming Banier

Christelijke waarden in het zakenleven


Christelijke waarden in het zakenleven - Hoe belangrijk is integriteit?
Helaas is het nodig dat wij artikelen schrijven over Christelijke waarden in het zakenleven. Dit simpele feit vertelt ons eigenlijk al dat er iets goed mis is. Je kunt het vergelijken met de "niet om in te nemen" waarschuwing op aambeienzalf. Het is eigenlijk zo vanzelfsprekend, dat we het er niet eens over zouden hoeven te hebben, maar tegenwoordig zijn er veel vanzelfsprekende zaken die toch besproken moeten worden. Karakter, eerlijkheid, integriteit en eergevoel zijn woorden uit het verleden en kunnen niet meer zonder meer worden aangenomen.

Door technologische en industriële ambities zijn Westerse landen als Nederland in de afgelopen honderd jaar drastisch veranderd. Ooit waren dit landen waar de industriële leiders een persoonlijke grootheid tot doel hadden, maar tegenwoordig blijken dergelijke leiders een gebrek aan karakter en integriteit te vertonen. In het begin van de vorige eeuw identificeerden industriële leiders en zakenmensen behoeften in de samenleving, bedachten een manier om aan deze behoeften te voldoen en wisten deze behoeften uiteindelijk in een omzet te vertalen. In het verleden konden zakenmensen zich niet eens voorstellen hoe beschamend het zou zijn om ook maar een enkele klant te bedriegen en hierop betrapt te worden. Het zakenleven bevatte een gedragscode die uit eergevoel en karakter bestond. Hoewel niet iedereen eerlijk was, kon men toch op de eerlijkheid van de meerderheid van deze zakenmensen vertrouwen. Ook al streden zij hevig om hun marktaandeel en hun winst, toch schiepen zij een systeem waarin dit op een eerlijke manier kon plaatsvinden. Van die eigenschap is tegenwoordig nog maar weinig over. Zij lijkt vervangen te zijn door hebzucht en gebrekkige systemen.

De schandalen in de tegenwoordige zakenwereld, zoals in het geval van het Enron boekhoudschandaal en andere gevallen waarin de boekhouding gemanipuleerd werd om de zakken van de bestuurders te vullen, laten zien dat er een cyclus van bedrog en corruptie bestaat, die alleen maar bestaat om de concurrentie te misleiden en de aandeelhouders tevreden te stellen. In bijna elk bedrijf vindt tegenwoordig een dergelijke corruptie en concurrentie plaats, zowel intern als extern. In het verleden leidden veruit de meeste zakenmensen hun bedrijf op een eerbiedwaardige manier, maar tegenwoordig vertonen de meeste zakenmensen op dit gebied zeer gebrekkige karaktereigenschappen.


Christelijke waarden in het zakenleven - Het Christelijke onderscheid
Hanteer jij in je bedrijf Christelijke waarden die voor een buitenstaander herkenbaar zijn? Een van de meest trieste feiten is tegenwoordig dat je geen verschil meer kunt zien tussen een bedrijf dat door een Christen wordt geleid en een bedrijf dat eigendom is van een ongelovige. Het lijkt er sterk op dat de Christelijke zakenman zijn geloof, zijn familie en zijn zaak in aparte hokjes probeert in te delen. Zou ons geloof niet in alle aspecten van ons leven tot uiting moeten komen?

Op welke gebieden doe jij toezeggingen in je leven? Zijn dit toezeggingen op het gebied van je integriteit en je karakter? Geef je hier überhaupt nog wel iets om? De realiteit is dat de kerk tegenwoordig nog nauwlettender in de gaten wordt gehouden dan ooit tevoren. Dit komt omdat onze Christelijke broeders tekort schieten. Als Christelijke zakenmannen en -vrouwen moeten wij ons meer dan ooit sterk maken voor ons geloof en ons gezin. Niet alleen omdat de Heer ons dit opdraagt, maar ook omdat de wereld - inclusief onze eigen kinderen - toekijkt. Hoe zal de generatie die wij nu opvoeden eruit zien als iedereen zomaar kan zien dat Christelijke zakenmensen net zo kort door de bocht gaan als onze ongelovige concurrenten?


Christelijke waarden in het Zakenleven - Denk eens na over je eigen zaak
Heb jij in jouw zaak Christelijke waarden en normen ingesteld? Heeft jouw geloof de manier waarop je zaken doet rechtstreeks beïnvloed?

De waarheid is dat de meeste zakenmensen die beweren Christen te zijn dit waarschijnlijk niet eens zijn. Maar de buitenwereld gelooft dit natuurlijk wel, omdat zij zichzelf de titel "Christen" hebben opgeplakt. Jij en ik moeten ervoor zorgen dat de wereld het verschil kan zien tussen de mensen die zeggen dat ze Christen zijn en de mensen die daadwerkelijk een Christelijk leven leiden.


Leer meer!

Geschreven door Darren Oliver, Executive Consultant van AmCorp Management, Inc. (deels overgenomen uit zijn boek Skimming The Cream)

Wil je meer weten over "Christen zijn op je werk" in het algemeen, en specifiek de rol van gebed daarin, bezoek dan alsjeblieft Bedrijfsgebed.nl!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutHisBusiness.com, Alle rechten voorbehouden