Zijn onderneming Bomen in een bos - Zijn onderneming Banier

Alles over Zijn onderneming Sitemap

Zijn onderneming - AllAboutHisBusiness.com
Godvruchtige principes voor het bedrijfsleven waarmee we Zijn Licht over de wereldmarkt kunnen laten stralen!

Christelijke waarden in het zakenleven
Lees wat deze man te vertellen heeft over het Christelijke zakenleven en de waarden die kenmerkend zouden moeten zijn voor een Christelijke onderneming. Leer hier meer.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutHisBusiness.com, Alle rechten voorbehouden